Pracovníci a mzdy PAM/WIN

Demoverze programu ke stažení ZDE

Program Pracovníci a mzdy (dále jen PAM) je určen k vedení personalistiky a zpracování mezd na počítačích s operačním systémem MS Windows XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem VFP 9.0 CS SP2, který je součástí dodávky (modul RunTime). Program PAM je možné provozovat jak samostatně, tak jako součást integrovaného systému, kde jsou k dispozici další agendy - podvojné účetnictví (PUC), skladové hospodářství (SKH), evidence majetku (EVM), fakturace a jiné.

Základem programu PAM je soubor pracovníků s osobními (pracovními) čísly, která jsou povinná a mohou být až 5-ti místná. Kromě jména, příjmení a střediska zařazení, jsou všechny ostatní personální údaje (viz dále v popisu) nepovinné a jejich použití záleží pouze na uživateli. U každého pracovníka je možné vést blok poznámek. Data pracovníků lze prohledávat podle různých typů třídění, tisknout opisy jejich dat, adresy na obálky a souhrnné seznamy pracovníků. Mimo základních personálních údajů je možné pro pracovníky evidovat jejich příbuzné, dále karty osobního vybavení, zápočty na dovolenou, půjčky FKSP a jiné.

Mzdové údaje obsahují nezbytné informace pro zpracování mezd. Jsou rozlišovány kategorie pracovníků THP, POP, výrobní a režijní dělníci. Každý pracovník může mít současně až 9 souběžných pracovních poměrů. U každého pracovníka je možné vést záznamy o nemocenských dávkách s automatickým začleněním do měsíčního zpracování mezd. Pro měsíční zpracování mezd slouží mzdové soupisky, které, kromě mzdových údajů pracovníka a obvyklých údajů o odpracované době a základních složkách mzdy obsahují 6 uživatelem definovaných doplatků/srážek v měsíci, mimořádnou odměnu za období, opravu daně a j. Při vlastním zpracování mezd (které probíhá současně s vkládáním dat ze soupisek) je možné si prohlédnout výplatní lístek pracovníka a vkládaná data podle potřeby opravovat. Výpočet a zdanění mezd probíhá již při aktualizaci konkrétního pracovníka podle definovaného měsíčního kalendáře. Vypočtené složky mzdy lze potlačit vložením konkrétní částky. Souběžné pracovní poměry jsou zdaňovány v hlavním pracovním poměru, je možné povolit/potlačit výpočet doplatku do minimální mzdy. U každého pracovníka lze volit zvláštní režim výpočtu. Vkládání příp. opravy dat je možné volit po jednotlivých pracovnících s různými typy třídění nebo po střediscích. Ve speciálním režimu je možné zadávat mzdu jednoho pracovníka na více střediscích v jednom měsíci.

Ze mzdových údajů pracovníků lze kdykoliv tisknout výplatní listiny záloh podle výplatních míst (kterými mohou být běžná nebo zvlášť definovaná střediska) spolu s výčetkami platidel.

Z měsíčních souborů mzdových soupisek lze kdykoliv tisknout výplatní lístky podle středisek (nebo jednotlivě) a výplatní listiny s výčetkami platidel podle výplatních míst. Pro pracovníky, kteří mají definován účet u banky se tiskne hromadný příkaz k úhradě. Měsíční soubory soupisek jsou zpracovávány do mzdových listů pracovníků.

Rekapitulace mezd je možné tisknout po jednotlivých střediscích nebo souhrnně. Pro zúčtování mezd si uživatel definuje analytické účty pro jednotlivé složky. Mzdy z nákladů se účtují na příslušné středisko, ostatní složky a dávky nebo srážky rovněž na definované účty, ale vždy na nevyplněné středisko. Program umožňuje tisknout rekapitulace i jmenovité sestavy zdravotního a sociálního pojištění pro jednotlivé pojišťovny.

Součástí programu je i generátor uživatelských sestav, který umožňuje tisknout sestavy různých druhů (různé seznamy, pracovní smlouvy, platové výměry a podobné). Další součástí programu jsou grafické rozbory, které umožňují sledovat vývoj mzdových nákladů a nemocnosti po měsících.

Program PAM je dodáván i v síťové versi pro větší firmy. Pro účetní a daňově poradenské firmy je program dodáván ve versi zpracování pro více právních subjektů tzv. klientů.

K disposici je i rozhraní na e-podání ELDP, ONZ, PVPOJ a NEMPRI pro ČSSZ.